Utrustning för dig som jobbar som veterinär

Som veterinär är det viktigt att ha rätt utrustning för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt och professionellt sätt. Det inkluderar både verktyg och utrustning som används vid undersökningar och behandlingar av djur. Samt utrustning för att sköta och hantera djuren på ett säkert och vänligt sätt. 

Undersökning

En viktig del av utrustningen är instrument för undersökning och behandling av djur. Det inkluderar till exempel stetoskop för att lyssna på hjärt- och lungljud, oftalmoskop för att undersöka ögonen, otoskop för att undersöka öronen, och termometer för att mäta kroppstemperaturen.

Behandlingar

För behandlingar kan man behöva andra instrument som exempelvis kirurgiska instrument till att utföra operationer, injektionssprutor och nålar för att ge mediciner. Samt tandborstar och tandfilar för att ta hand om djurens tänder.

För att sköta och hantera djuren på ett säkert och vänligt sätt krävs också utrustning som djurförflyttnings- och förvaringsutrustning. Som exempelvis burar och transportboxar. Man kan också behöva utrustning för specifika djurgrupper. Exempelvis hästutrustning för att undersöka och behandla hästar.

För att kunna utföra arbetet som veterinär på ett professionellt sätt krävs även rätt skyddsutrustning, som till exempel handskar, skyddskläder och ansiktsmasker, för att skydda sig mot smitta och farliga ämnen.